Kalite Politikamız

"Üretenlerin yüzünde mutluluk görmek için çalışıyoruz!"

Karşımızda ister küçük müstahsil, ister büyük müstahsil olsun, memleketin neresinde olursa olsun; Kalite, teknoloji ve müşteriye verilen önem esas olmaya devam ediyor, devam edecek.

Kalite Bilinci ve Ş.K.YEM

Ş.K.YEM için kalite ve istikrar; ürün kalitesine, ürün güvenilirliğine ve müşteri memnuniyetine konsantre olmak demektir. Ş.K.YEM gücünü kalite teknoloji ve müşteri memnuniyetinden almaktadır. Bizim için asıl sermaye müşteri memnuniyeti ve güvenidir.

  • Firmamızda üretimi yapılan  ürünlerin kalitesini güvence altına almak için titiz bir alım ve laboratuar kontrol sistemi uygulanmaktadır. Firmamızda yeterliliği olan personel ve laboratuar malzemeleri, ürünlerimizin güvencesidir.
  • Kaliteli yemde ilk aşama kaliteli hammaddedir. Firmamız, sektörde kendini kanıtlamış ve bunu belgeleyebilen firmalardan hammadde temini yoluna gitmiştir.
  • İşletmeye gelen bütün hammaddeler, nakliye araçlarından alınan numunelerle önce fiziki kontrolleri yapılır bu işlem sırasında, özellikle fiziki temizlik, küf ve homojenliğe dikkat edilir.
  • Fiziksel kontrolden sonra, laboratuarda kimyasal analizler yapılarak, hammadde kontrol edilir. Standartlara uygun çıkmayan hammaddeler elemine edilir.
  • Analizler neticesinde, standartlara uyan hammaddeler,  stok alanlarına alınarak uygun koşullarda depo edilip, rutin kontrolleri yapılır. Depoya ilk gire hammadde, depodan ilk çıkan hammaddedir.
  • Üretim aşamasından sonra analizler devam etmekte ve üretilen yemlerin standartları kontrol edilmektedir.