301 Etlik Civciv 1. Dönem Yemi

301 Etlik Civciv 1. Dönem Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Etlik civcivlerin 0. günden yaklaşık 10. güne kadar ki beslenmelerinde

kullanılan özel formüle edilmiş bir karma yemdir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir karma yemdir  

2. İlk 10 günlük yaşam dönemi içerisindeki etlik civcivlerin besin madde ihtiyaçlarını tam olarak karşılar.

3. Zengin besin madde içeriği ile sağlıklı bir canlı ağırlık artışı sağlar.

4. Yemin Formundan dolayı sindirimi kolaydır.                                                                                         

5. Mevsim ve çevre şartlarına göre uygun antioksidialleri içermektedir.

6. Kanun ve yönetmeliklerin izin verdiği antibiyotikleri içermektedir.

7. Sindirilebilirliği yüksek  hammaddelerden oluşmaktadır.                                       

8. Sindirim sisteminin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayarak ilerki günlerde yemden yararlanma kabiliyetini arttırır.

9. Kullanılması ve depolanması kolay, homojen bir yemdir.       

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 8.000
Ham Protein, % (en az) 23 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 800
Ham Selüloz, % (en çok) 6 E Vitamini, mg/kg (en az) 15
Ham Kül,% (en çok) 8 Vitamin B2 mg/kg (en az ) 4
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Vitamin B12 mg/kg (en az ) 10
NaCl, % (en çok) 0,35 Vitamin K3 mg/kg (en az ) 2
Lysine,% (en az) 1,2 Mangan mg/kg (en az ) 60
Methionine % (en az) 0,50 Fosfor, % (en az) 0,7
Sistin % (en az) 0,40 Sodyum, % (en az-en çok) 0,15-0,30
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 3100 Kalsiyum, % (en az-en çok) 1-1,5

KULLANIM ŞEKLİ

* Ş.K 301 Etlik Civciv 1.Dönem Yemi Civcivlerin önüde sürekli olarak bulundurulur, serbest yemleme yapılır.

* Ş.K 301 Etlik Civciv 1.Dönem Yemi Civcivlere ilk 10 gün verilir. Herhangi bir karıştırma ve eleme işlemi gerektirmez.

* Civcivlerin önlerinde her zaman temiz, serin su bulundurmalı, ihtiyaçları ölçüsünde su içebilecekleri imkan sağlanmalıdır.