207 Karam Toklu Besi Yemi

207 Karam Toklu Besi Yemi

 

YEMİN TANIMI:

Besiye alınan tokluların 7. Ayından 12. ayına kadarki beslemesinde hızlı bir canlı ağırlık kazanımı için kullanılan, özel formüle edilmiş bir fabrika yemidir.

1. Enerji, protein, vitamin, mineral ve diğer besin maddelerince dengelenmiş bir fabrika yemidir.

2. İdrar yolu taşlarının oluşumunu engellemek için gerekli katkılar ilave edilmiştir.                               

3. Hızlı bir büyüme ile yüksek besi performansını sağlar.

4. Yüksek sindirilebilirliğe sahip hammaddeler kullanılmıştır. 

5. Yemin formundan dolayı sindirimi kolaydır. 

6. Homojen karıştırılmıştır, lezzetli ve iştah açıcı özelliktedir.

 

 Besin Maddesi % Besin Maddesi %
Su, % (en çok) 12 A Vitamini, IU/kg (en az) 7.000
Ham Protein, % (en az) 12 D3 Vitamini, IU/kg (en az) 700
Ham Selüloz, % (en çok) 12 E Vitamini, mg/kg (en az) 25
Ham Kül,% (en çok) 9 Fosfor % (en az ) 0,5
HCl'de Çözünmeyen Kül, % (en çok) 1 Sodyum, % (en az-en çok) 0,1-0,4
NaCl, % (en çok) 1 Kalsiyum, % (en az-en çok) 0,6-1,6
Metabolik Enerji, (en az, kcal/kg) 2750

KULLANIM ŞEKLİ:

* Ş.K 207 Karam Toklu Besi Yemi Besiye alınan tokluların 7. ayından 12. ayına kadarki beslemesinde kullanılır.

* İyi kalite kuru ot, yonca ile veya çayır-meraya ilave olarak verildiğinde yüksek besi performansı sağlar.

* Ş.K 207 Karam Toklu Besi Yemi, mevcut kullanılan yem ile karıştırılarak başlanır ve tedricen artırılarak verilmeye devam edilir.

* Ş.K 207 Karam Toklu Besi Yemi ve temiz su serbest olarak hayvanın önünde bulundurulmalıdır.

* Yeni yem vermeden önce yemliklerin temiz olduğundan emin olunmalıdır.

* İçme suyunun yazın serin kışın ılık olması önemlidir. Böylece tokluların su tüketim miktarı düşmeyecek ve idrar yolu taşı problemleri oluşmayacaktır.